SAKRALNA       ŚWIECKA    


Kościół pw. Św. Wawrzyńca - fot.E.Bielec
Kościół pw. Św. Bartłomieja - fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec
Kapliczka - obelisk - fot.E.Bielec
Cmentarz rzymsko-katolicki-fot.E.Bielec
Cmentarz żydowski-fot.E.Bielec
Cmentarz żydowski-fot.E.Bielec
Droga krzyżowa w Nozdrzcu - fot.E.Bielec