Fot.A.Stankiewicz

        Ta najstarsza dynowska kapliczka - słup handlowy znajduje się przy ulicy J. Piłsudskiego 9.
Pochodzi ona z drugiej połowy XVIII w i wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A - 706.

        Jest to kapliczka murowana z kamienia i cegły w formie czworobocznego słupa ustawionego na obetonowanym cokole.

        Na uwagę zasługują zachowane mimo upływu czasu polichromie, wypełniające konchowe wnęki,znajdujące się od frontu i po bokach obelisku. Przedstawiają one: Matkę Boską Bolesną i Chrystusa Boleściwego (od frontu) oraz Matkę Boską z Dzieciątkiem, świętych: Różę, Tadeusza, Judę, Dominika i Floriana (po bokach).

Fot.A.Stankiewicz
Fot.A.Stankiewicz

        Nad wnękami umieszczone są nieczytelne napisy, a na stropie Oko Opatrzności. Na szczycie obelisku znajduje się krzyżyk z krucyfiksem.