Na północ od centrum miasta Dynowa, po obu stronach drogi do Harty i Bachórza położone są dwa cmentarze: miejski i parafialny.

W centrum starego cmentarza parafialnego usytuowana jest kaplica cmentarna, wzniesiona zapewne w drugiej połowie XIX wieku.
Kaplica cmentarna - fot.E.Bielec

Kaplica cmentarna

W kaplicy cmentarnej spoczywają
zwłoki proboszcza ks.J.Ożoga
Jest to budowla jednokondygnacyjna, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, nakryta wysokim dachem dwuspadowym. Prezbiterium nakryte oddzielnym, niżej założonym dachem trójpłaciowym. W narożach fasady i ścian bocznych pilastry, ponad którymi graniastosłupy wieżyczek nakrytych daszkami czterospadowymi. W fasadzie, na osi, portal zamknięty łukiem półkolistym. Trójkątny szczyt fasady zwieńczony czworoboczną, ażurową wieżyczką na sygnaturkę krytą daszkiem namiotowym. Elewacje dekorowane detalem neoromańskim złożonym z fryzów ząbkowych i arkadiowych.
Fot.E.Bielec
Nagrobek Jana Rudricha i Marianny z Okołowiczów
z I połowy XIXw.
Fot.E.Bielec
Nagrobek Jakuba Trzecieskiego z herbem Strzemię
z I połowy XIX w.
Fot.E.Bielec
Grób księdza Gabriela Sałustowicza
Fot.E.Bielec

W sąsiedztwie kaplicy i grobu ks.Sałustowicza znajdują się
nagrobki z rzeźbą figuralną kamienną, obeliski oraz nagrobki
z krzyżami kutymi w żelazie, a także odlanymi z żeliwa
o dużej wartości zabytkowej i historycznej.
Fot.E.Bielec Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec
Grób uczestnika powstania styczniowego
Fot.E.Bielec
Nieznanym żołnierzom
Fot.E.Bielec Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec
Figury aniołków na grobach dzieci.

Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec

Grobowiec rodzinny Baranieckich i Trzecieskich.
Fot.E.Bielec Fot.E.Bielec