Dynowskie kapliczki i krzyże

        Charakterystycznym elementem krajobrazu wsi i miasteczek Polski południowo - wschodniej są kapliczki i krzyże przydrożne.
Na terenie Dynowa jest ich około 33. Pochodzą one głównie z końca XIX i początków XX wieku, ale są też kapliczki z połowy XIX i z drugiej połowy XVIII wieku.
Największa ich ilość zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego (główna ulica Dynowa) oraz w dzielnicach: Bartkówka, Przedmieście Dynowskie, Karolówka, Zarzeki, Siódmówka i Wuśki.


Ze względu na ilość, kapliczki podzielone zostały na cztery grupy:

Zabytkowe kapliczki i krzyże rozsiane przy głównej ulicy Dynowa
(obecnie Piłsudskiego) oraz w dzielnicach Karolówka i Wuśki.


Zabytkowe kapliczki i krzyże położone wzdłuż ulicy Bartkówka w dzielnicy Bartkówka.

Zabytkowe kapliczki i krzyże znajdujące się przy głównej drodze dawnej wsi - Przedmieście Dynowskie oraz na terenie dawnych przysiółków:
Zarzeki i Siódmówka.


Kapliczki i krzyże współczesne.
Informacje na temat kapliczek zaczerpnięte zostały ze "Studium wartości kulturowych miasta Dynowa" - praca zbiorowa, kierownik zespołu: Adam Sapeta.