Dzielnica Zabramie istniała już w 1436 roku, a jej nazwa świadczy o istnieniu bramy miejskiej.
Fot.E.Bielec Cerkiew w Dynowie -1955r - ze zbiorów M.Krasnopolskiego

        W 1772 roku przy drodze na Sanok stała drewniana cerkiew unicka p.w.Jerzego Męczennika. W 1844 roku wzniesiono nową drewnianą cerkiew, nie zmieniając wezwania. Przetrwała ona zaledwe 60 lat, gdyż w 1910 roku na jej miejscu wystawiono cerkiew murowaną. Niestety nie dotrwała ona do dnia dzisiejszego, gdyż po II wojnie światowej została doszczętnie zniszczona.
W Muzeum Historycznym w Sanoku zachowały się XVIII i XIX-wieczne ikony z cerkwii dynowskiej.

Przy ul. Piłsudskiego (dawnej A.Czerwonej) - głównej ulicy dzielnicy Zabrama znajdują się: najstarsza dynowska kapliczka - słup handlowy z drugiej połowy XVIII, stary cmentarz żydowski z ohelem i macewami, liczne zabytkowe kapliczki i krzyże oraz pożydowski budynek, w którym w latach 1944-49 mieściła się średnia szkoła ogólnokształcąca, a który po 1967r pełnił rolę internatu dla zamiejscowej młodzieży uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym.