Fot.E.Bielec

        W latach 1944-49 w tym piętrowym, pożydowskim budynku, zgodnie z decyzją ówczesnego Zarządu Miejskiego, mieściła się średnia szkoła ogólnokształcąca. Powstała ona na bazie tajnego nauczania rozwiniętego na poziomie gimnazjum i liceum, a jej inicjatorami założenia byli nauczyciele z ks. J. Śmietaną na czele.

W pierwszym roku zapisało się do szkoły ponad 150 uczniów, którzy pomimo bardzo trudnych warunków, pełni zapału garnęli się do nauki, przerwanej okresem okupacji.

W 1948 roku Gimnazjum i Liceum w Dynowie zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące z klasami od VIII do XI. Okres ten kończy decyzja z 1 kwietnia 1949 roku, Fot.A.Stankiewicz na mocy której szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego.

Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1961 roku.

W lipcu 1967 roku liceum zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy ul 1 Maja.

Przez kilka kolejnych lat budynek pełnił funkcję internatu dla zamiejscowej młodzieży, uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego.
Obecnie nie jest użytkowany i z każdym rokiem coraz bardziej niszczeje.