Dynowskie kapliczki i krzyże


.

Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
z około połowy XIXw, usytuowana obok budynku
dawnej szkoły powszechnej (obecnie Urząd Gminy).