TRADYCJE I WIERZENIA       OBRZĘDY I ZWYCZAJE       ZESPOŁY ARTYSTYCZNE       TWÓRCY   


         Obrzędowość ludowa stanowi bardzo złożone zjawisko, dotyczy bowiem bogactwa i różnorodności romaitych dziedzin życia ludzkiego.
Duży wpływ na charakter obrzędowości miało sąsiedztwo i wzajemne stosunki polsko-ruskie oraz występowanie dwu różnych wyznań: katolickiego i prawosławnego.
Obrzędowość ludowa związana była z religią chrześcijańską, wzbogaconą rozmaitymi działaniami takimi jak: praktyki magiczne, zaklinanie i prowokowanie urodzaju, wróżby i przepowiednie - mające zapewnić powodzenie w poczynaniach gospodarczych i w życiu osobistym.
Tradycyjna obrzędowość ludowa układała się w trzy cykle roczne: jesienno-zimowy, wiosenny i letni.
Ponieważ wykształciła się ona w środowisku rolniczym, wiele w niej działań związanych z uprawą roślin, zwłaszcza zbóż i hodowlą zwierząt.