Antoni Dżuła jest dyplomowanym nauczycielem muzyki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, absolwentem wydziału instrumentalnego Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie wychowania muzycznego. Oprócz fachowego przygotowania muzycznego posiada wieloletnie do¶wiadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkolnych zespołach muzycznych. Fot.R.Węgrzyn
        

Także jego pozaszkolna działalno¶ć muzyczna jest bardzo bogata:

- w latach 1996 - 2000 członek i kierownik muzyczny Kapeli Ludowej "Ostrzewianie" z Nozdrzca,
- w latach 1997 - 2000 akompaniator i kierownik muzyczny kabaretu "NASZ" z Dynowa,
- w latach 1999 - 2000 kierownik muzyczny Zespołu ¦piewaczego "Pogórzanki" z Pawłokomy,
- założyciel, członek i kierownik muzyczny Kapeli Ludowej "DYNOWIANIE" z Dynowa (lata 2000 - 2003).

         Jest autorem muzyki do tekstów dynowskich twórców m.in.:
- "Dynowski film"
- "Pogórzańska nuta"
- "Dynów zaprasza"
- "Gdzie s± Wasze twarze"
- "Życie, życie jak cię spędzić"
- "Mój grajdołek"
- "Wita was Tońko"
- "Dynowskie wspomnienia"
- "Jarmark dynowski"
- "Smiechu naszego powszedniego"
- "Dynowskie dziewczyny"
- "Wygnaniec spod Łyczakowa"
- "Bieszczadom ¶piewam"

        Obecnie Antoni Dżuła jest instrumentalist±, wokalist±, kompozytorem i kierownikiem muzycznym założonej przez siebie w 2004 roku rodzinnej Kapeli Podwórkowej "TOŃKO" z Dynowa oraz Kapeli ludowej "Od Tońka"