Zespół ¦piewaczy POGÓRZANKI z Pawłokomy.
W latach 1999 - 2000 kierownikiem muzycznym zespołu był mgr Antoni Dżuła.
Występ podczas
I Dynowskich Dożynek na Zasaniu
- 2003r
Fot.P.Pyrcz
Fot.J.Prokop
Występ podczas
II Dynowskich Dożynek na Zasaniu
- 2004r