Kapela Ludowa OSTRZEWIANIE z Nozdrzca powstała w 1985 roku. Nazwa zespołu pochodzi od herbu Nieczujów, byłych właścicieli Nozdrzca. Przedstawia on pień brzozy (Ozdrzew lub Ostrzew) z pięcioma sękami i wbity weń aż po rękojeść obosieczny miecz.

Występ podczas I Dynowskich Dożynek na Zasaniu- fot.P.Pyrcz     Założycielami zespołu byli: Jan Gładysz i Henryk Koryto.
Na początku swej działalności kapela funkcjonowała pod patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego, napotykając na wiele trudności z gromadzeniem strojów ludowych, instrumentów oraz formowaniem składu osobowego zespołu.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kierownika kapeli, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu: Henryka Koryto, zespół posiada wszystkie potrzebne instrumenty muzyczne, stroje ludowe (dwa komplety: krośnieński i rzeszowski), własne nagłośnienie oraz bardzo dobre warunki lokalowe do prowadzenia prób (SP w Nozdrzcu).
Opiekę finansową nad kapelą sprawuje Rada Gminy.
Do września 1999 roku kierownikiem organizacyjnym i duszą zespołu był Henryk Koryto (zm.09.09.1999r.). W 2000r funkcję kierownika muzycznego kapeli pełnił Antoni Dżuła, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie. Obecnie rolę tę pełni pan Eugeniusz Kwolek.

Występ podczas XXXIX Dni Folkloru Dynowskiego - fot.E.Bielec

    W swoim repertuarze Kapela Ludowa Ostrzewianie posiada utwory muzyki ludowej swojego regionu, wykonuje muzykę religijną i popularną.
Zespół współpracuje z wieloma Domami Kultury, bierze udział w cyklicznych Przeglądach Kapel Podkarpacia i "Grajkach" w Nowym Żmigrodzie.

Liczące się osiągnięcia zespołu to:
- rejs do Rostoku - Niemcy 1989r.,
- KROPA 1995 - II miejsce,
- KROPA 1996 - I miejsce,
- udział w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel w Kazimierzu n/Wisłą 1996r.,
- udział w XIII Międzynarodowym Spotkaniu Folklorystycznym - Tarnów 1996r.,
- Grajki 1996 - Nowy Żmigród - I miejsce,
- Wiosna z Folklorem Pogórza - Jasło 1998r - I miejsce,
- koncerty w Mościskach na Ukrainie - 1998r.,
- udział w XI Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - Rzeszów 1999r.,
- nagranie kasety i płyty kompaktowej - maj 1999r.,
- czołowa pozycja w plebiscycie kapel Radia Rzeszów.