DYNOWSKI RYNEK W STAREJ FOTOGRAFII   


        Centrum miasta Dynowa stanowi Rynek, z zachowanym średniowiecznym, urbanistycznym układem ulic z niego wychodzących.
Ma on kształt dużego kwadratu, położonego na równinie, przeciętego międzymiastowym gościńcem na dwie nierówne części.
W XIX wieku Rynek był pięknie zabudowany - od południa i zachodu domkami z podcieniami, gdzie w razie deszczu chroniły się stragany, od strony wschodniej mieszczańskimi dworkami z gankami na filarach.
Wielki pożar w 1915 roku zniszczył znaczną część jego zabudowy. Spowodowali go przypadkowo żołnierze rosyjscy, rozbijając beczki w dużym składzie spirytusowym. Wyciekający spirytus zapalił się od niedopałka papierosa.
Późniejsza zabudowa nie była już stylowa i tak piękna jak dawniej. Dalszych zniszczeń dokonały pożary II wojny światowej i niemieckie bombardowania.
Pomnik króla Władysława Jagiełły - fot.E.Bielec
Pomnik króla Władysława Jagiełły - fot.E.Bielec
        W północno-wschodniej części Rynku wznosi się pomnik króla Władysława Jagiełły, wybudowany przez społeczeństwo Dynowa w 1910r, dla uczczenia 500-nej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Odbyła się olbrzymia manifestacja mieszczan w uroczystych, tradycyjnych strojach ludowych, z pawimi piórami u czapek, na koniach. W tej podniosłej uroczystości wzięła udział także orkiestra strażacka oraz towarzystwo "Sokół" w bardzo pięknych mundurach.
Pomnik przetrwał okres okupacji jedynie dlatego, że jesienią 1939r tablicę z napisem "Wielkiemu królowi Władysławowi Jagielle miasto Dynów" zatarto zaprawą, a o pomniku mówiono, że przedstawia króla, świętego Władysława.
    
Dynowskie planty - fot.E.Bielec
Dynowskie planty - fot.E.Bielec
Planty - fot.E.Bielec
Planty - fot.E.Bielec

        Po przeciwnej stronie pomnika, na budynku Urzędu Miejskiego, znajduje się tablica upamiętniająca śmierć trzech mieszkańców, którzy zginęli w obronie Dynowa podczas napadu UPA w 1946r.

Fot.E.Bielec
Budynek Urzędu Miasta Dynowa
Fot.E.Bielec
Pamiątkowa tablica