DYNOWSKI RYNEK W STAREJ FOTOGRAFII   

Pocztówka z 1919r
ze zbiorów E.Bielec
Północna ściana Rynku w Dynowie.
Pocztówka z 1906r ze zbiorów E.Bielec
Zdjęcie ze zb.E.Bielec
Południowo-wschodnia część Rynku - 1958r
ze zbiorów M.Krasnopolskiego
Północno-zachodnia część Rynku.
Zdjęcie z 1931r - ze zb.E.Bielec
Przedwojenna uroczystość na Rynku w Dynowie
Zdjęcie ze zb.M.Wandas-Wasieńko
Przedwojenna uroczystość na Rynku w Dynowie.
Zdjęcie ze zb.E.Bielec
Uroczystość 11.XI.1937r - wschodnia część Rynku,
w tyle bryła synagogi - ze zb. M.Krasnopolskiego
Widok z balkonu kamienicy w Rynku (ok. 1945r.) - fot ze zb. E.Bielec