SAKRALNA       ŚWIECKA    


Rynek z pomnikiem Wł. Jagiełły - fot.E.Bielec
Dworzec kolejki wąskotorowej - fot.E.Bielec
Dwór z końca XVIIIw./ze zb.M.Krasnopolskiego/
Plebania - fot.E.Bielec
Czerwona szkoła - fot. E.Bielec
Szkoła Podstawowa w Bartkówce - fot.E.Bielec
Dom Strażaka - fot.E.Bielec
Internat - fot.E.Bielec
Dawna apteka - fot.E.Bielec
Dawny budynek SOKOŁA - fot.E.Bielec
Bank - fot.E.Bielec
Młyn
Fragmenty wałów obronnych i fortyfikacji - fot.E.Bielec
Schrony bojowe - fot.E.Bielec
Dom Szmytów
Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej - fot.P.Pyrcz
Pałac w Nozdrzcu - fot.E.Bielec