Północno - wschodnia część rynku to najstarsza część Dynowa. Jest to płaskie wzniesienie, którego skarpa opadająca w stronę doliny nadsańskiej umożliwiała jej obserwację w kierunku północnym, wschodnim, a nawet południowym. Te walory obronne oraz badania archeologiczne pozwoliły przypuścić, że właśnie w tym miejscu znajdował się zamek oraz gródek średniowieczny.
Tezę tę wspiera tradycja miejscowa, ponieważ wskazany teren nosi nazwę "Zamczysko", a w pobliżu przebiega ulica Zamkowa.

Fot.E.Bielec

Widok na ul.Zamkową