Malarz ludowy Kazimierz Tarnawski urodził się w 1916 roku w Bachórzu, w biednej chłopskiej rodzinie. Od dziecka każdą wolną chwilę poświęcał malowaniu.

        W czasie wojny został wysłany na "roboty" do Niemiec w okolice Alp. Tam także wolne od pracy niedziele wykorzystywał na tworzenie obrazów. Malował także po powrocie do kraju, do rodzinnego Bachórza.
Najchętniej tworzył pejzaże. Natchnienie czerpał z malowniczego otoczenia Pogórza Dynowskiego. Kopiował także mistrzów malarstwa polskiego, między innymi Chełmińskiego.

        Prace artysty zakupiło muzeum etnografii w Rzeszowie oraz Brzozowie, gdzie malarz uczestniczył w organizowanych wystawach zbiorowych.

        Od 27 kwietnia 1993 roku był mieszkańcem Domu Pogodnej Starości w Dynowie, gdzie miał swoją pracownię.

        12 czerwca Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie zorganizował wystawę - wernisaż malarstwa Kazimierza Tarnawskiego, w której uczestniczyli zaproszeni goście i przyjaciele malarza.

        Kazimierz Tarnawski zmarł 30 października 1993 roku.