Dom Szmytów - Fot.E.Bielec


        Ten ciekawy, murowany dom mieszkalny, wybudowany ok. 1925 roku znajduje się przy ul 1 Maja 45 i jest własnością Andrzeja i Jana Szmyt.
Dom nakryty jest wysokim, półszczytowym dachem z facjatkami w elewacji frontowej i ogrodowej (z motywem słoneczka w szczycie facjaty ogrodowej). Na osi elewacji ogrodowej (pierwotnie zapewne frontowej) znajduje się podcień wnękowy do którego prowadzi szeroki, zamknięty półkoliście otwór. Część otworów okiennych ujęta została ozdobnymi opaskami. Budunek ten ze swoim wysokim półszczytowym dachem oraz motywem słoneczka nawiązuje w pewien sposób do zakopiańszczyzny.