ZDJĘCIA Z HISTORII SZKOŁY   

Fot. ze zb.E.Bielec
I rząd od lewej: Samocki, Emilia Barówna, ?, ?, ?.
II rząd: ks.J.Śmietana, ?, dyr.szk.Władysław Biega, Monika Wojnarówna (późniejszy dyr.szk.), ks.M. Bar (proboszcz)
III rząd: ?, Tadeusz Zajączkowski.


pocztówka ze zb.E.Bielec
Pocztówka z okresu II wojny światowej.