Fot.E.Bielec

        Początki służby przeciwpożarowej w Dynowie sięgają pierwszej połowy XVIII wieku, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna jako jednostka samodzielna organizacyjnie powstała w 1865 roku. Od chwili zawiązania się organizacji do roku 1925 OSP ograniczała się wyłącznie do oddziału bojowego. W 1925 roku ówczesny Zarząd OSP powołał orkiestrę dętą, której zorganizowanie powierzono druhowi Tadeuszowi Dymczakowi.
Z powodu braku pomieszczeń, kierownictwo straży podjęło decyzję budowy Domu Strażaka. Budynek powstał w latach 1955 - 1962 dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków, całego społeczeństwa miasta Dynowa oraz pomocy państwa.
Od 1 grudnia 2002 w budynku OSP mieści się także Posterunek Stały Państwowej Straży Pożarnej wchodzący w skład Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rzeszowie.

Fot.E.Bielec
Obelisk poświęcony zasłużonym organizatorom ruchu muzycznego i teatralnego,
znajdujący się przed budynkiem OSP.