Do obiektów użyteczności publicznej należy zachowany przy ul. Świerczewskiego 13 budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

Była to organizacja, w której na szczególną uwagę zasługiwała praca kulturalno-oświatowa. Kilkunastu zaledwie działaczy prowadziło największą w miasteczku bibliotekę (opiekun Aleksander Krasnopolski), zespół teatralny (dyrektor, reżyser i scenograf Jan Węgrzyn - fotograf i malarz amator).
Przy "Sokole" koncentrowalo się także życie sportowe miejscowej młodzieży (działało wiele sekcji sportowych - siatkówka, koło pływackie, boks, tenis, kręgielnia).
Towarzystwo rozpoczęło działalność w Dynowie około 1908 roku. Posesję wraz z budynkiem zakupił dla potrzeb towarzystwa miejscowy lekarz dr. Ferdynand Beniowski za 15 tysięcy koron od p. Gałana (narodowości ukraińskiej).
W 1930 roku budynek został rozbudowany dla potrzeb działalności "Sokoła", dzięki składkom obywateli.
W siedzibie "Sokoła" organizowano wieczornice poetyckie, działał teatr amatorski, który wystawiał sztuki teatralne oraz jasełka bożonarodzeniowe.

        W 1939 roku obiekt został zajęty przez Niemców i był przez nich użytkowany aż do wyzwolenia. W tym czasie zlikwidowano pierwotne, poprzedzające wejście schody z oryginalną, kowalskiej roboty barierką i zbudowano schody betonowe. Budynek został też w znacznym stopniu zniszczony.

Fot.ze zbiorów M.Krasnopolskiego

Fot.ze zb.E.Bielec
Poświęcenie obrazu dla Kongregacji Kupieckiej - 8.XII.1946r

        W latach 50-tych XX wieku przeprowadzono gruntowny remont budynku i adaptację dla potrzeb kina i straży pożarnej.

Fot.F.Węgrzyn (ze zb.M.Krasnopolskiego)

        Kolejny remont przeprowadzony w latach 90-tych XX wieku spowodował daleko idące zmiany w wyglądzie budynku z zatraceniem cech stylowych.

Fot.E.Bielec

        Obecnie mieści się tutaj Środowiskowy Dom Samopomocy, mający na celu niesienie pomocy i tworzenie oparcia społecznego dla osób z deficytami rozwojowymi.