W wyniku tajnego protokołu do radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji podpisanego 23.08.1939r. przez ministrów spraw zagranicznych II Rzeszy - J.v.Ribbentropa i ZSRR - W.Mołotowa, po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, granica pomiędzy oboma okupantami biegnąca rzeką San oddzieliła Dynów leżący na lewym brzegu rzeki od Bartkówki - znajdującej się na prawym brzegu.

        Pomimo oficjalnego sojuszu, 26.06.1940r. zapadła w kierownictwie radzieckim decyzja o budowie wzdłuż nowej granicy potężnej linii obronnej o długości 4500 km, nieoficjalnie nazwanej "Linią Mołotowa".

        Na terenie dawnej wsi Bartkówka znajdują się dwa schrony bojowe.

Fot.E.Bielec

        Pierwszy z nich znajduje się na granicy miejscowości, przy drodze do Pawłokomy, obok domu nr 18.
Jest to zapewne jednostrzelnicowy schron do ognia czołowego, przeznaczony dla 1 ckm. Wraz z sąsiednim schronem w Pawłokomie bronił szeroką w tym miejscu dolinę Sanu. Schron wbudowany w zbocze u podnóża góry Winnica jest w dniu dzisiejszym częściowo zasypany ziemią i zarośnięty krzakami.

        Drugim obiektem jest jednostrzelnicowy, tradytorowy (do ognia jednobocznego) schron bojowy. Ukryty jest w zboczu wzgórza w centrum wsi obok domu nr 145.
Miał za zadanie bronić mostu na Sanie. Schron ma zamurowaną strzelnicę. Prawdopodobnie miał być wyposażony w forteczne działko p.panc.kal.45 mm sprzężone z ckm. Schron do wybuchu wojny nie został wyposażony w armatę p.panc. Według ustnego przekazu doraźnie usiłowano wprowadzić do niego polową armatę p.panc., jednak bezskutecznie. Skończyło się to podobno wyrokiem śmierci dla miejscowego dowódcy.

Fot.M.Krasnopolska


Opracowano na podstawie "Studium wartości kulturowych miasta Dynowa" - praca zbiorowa, kierownik zespołu: Adam Sapeta.