Swymi dziejami zamek w Dąbrówce Starzeńskiej sięga średniowiecza. Pierwotnie należał do Kmitów. U schyłku XVI stulecia przeszedł w ręce Stadnickich, z końcem XVII wieku - Ogińskich, po nich Podolskich. W sto lat później Dąbrówkę z zamkiem nabyli Starzeńscy i od tej pory nosi ona nazwę Dąbrówka Starzeńska.

Ruiny baszty - fot.P.Pyrcz      W XIX stuleciu zamek był okazałą budowlą. Posiadał trzy narożne, jednopiętrowe baszty - bastleje oraz narożnik w postaci XVI-wiecznej budowli obronnej. Wzdłuż murów łączących baszty od wschodu i południa biegły zabudowania. W trakcie południowym mieściła się brama wjazdowa. Cała zabudowa tworząca zamknięty czworobok otaczała rozległy dziedziniec z klombami kwiatowymi i krzewami.

    W swej historii na przestrzeni dziejów, zamek wielokrotnie służył miejscowej ludności za schronienie przed najazdami wrogów.
Jak podają źródła historyczne, schronienie znaleźli tu także przywódcy Powstania Styczniowego - Langowicz i Mierosławski.

    Do 1939 roku obiekt był w pełni użytkowany i mieścił wiele dzieł sztuki oraz piękną bibliotekę. Po zajęciu terenów po prawej stronie Sanu przez Armię Radziecką, żołnierze rozlokowali się w opustoszałych pomieszczeniach zamku, w tym także w bibliotece, z której wyrzucili wszystkie książki i spalili je na gazonie.
W 1945 roku zamek został spalony przez bandy UPA, a potem uległ częściowej rozbiórce i ruinie.

Ruiny baszty - fot.P.Pyrcz

     Z zamku niegdyś dumnie wznoszącego się nad doliną Sanu zachowały się jedynie ruiny baszt narożnych oraz zabytkowy park pełen starych i rzadkich gatunków drzew. Aleja grabowa prowadzi na skraj parku do neoromańskiej kaplicy z 1905r. Kryje ona kryptę ze zwłokami Starzyńskich - ostatnich właścicieli zamku.
    Dookoła twierdzy zachowały się części nasypów i fos, które prawdopodobnie usypali jeńcy tatarscy.

     Podanie ludowe mówi, że ten potężny niegdyś zamek został wybudowany przez królową Bonę dla wojewody Firleja. Imiona tych dwóch historycznych postaci noszą dwie częściowo zachowane baszty zachodnie.

    Według innych podań ludowych istnieją podziemne korytarze łączące zamek z Dynowem.

Kaplica z 1905r - fot.P.Pyrcz