Urodził się w Dynowie, ale większość swego dotychczasowego życia spędził w Krakowie. Już w wieku 6 lat uczęszczał na zajęcia plastyczne do "Piwnicy pod Baranami", prowadzone przez rewelacyjnego nauczyciela p.Lewanowicza.
Na początku swej twórczości Jacek Pyś zajmował się malarstwem, wykonywał biżuterię artystyczną, miniaturowe malarstwo na kości słoniowej oraz figurki artystyczne odlewane z cyny. Najbardziej jednak pociągała go praca w szkle. Zaczął tworzyć witraże. Jego witrażowe lampy można było podziwiać na wystawie w Desie krakowskiej.

         Przez 8 lat artysta prowadził samodzielną pracownię witrażową początkowo na Krecie, a później w Atenach. Po powrocie do kraju postanowił osiedlić się w Dynowie - rodzinnym mieście ojca.

Witraże Jacka Pysia zdobią kościoły i mieszkania prywatne. Artysta współpracuje z galeriami na Krupówkach w Zakopanem i w Cisnej.