MAPA STRONY       BIBLIOGRAFIA       PODZIĘKOWANIA   


        Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej strony, a więc:

  • pomysłodawczyni strony i korektorce tekstów - dyr Szk. Podst. Nr 2 w Dynowie W. Marszałek,
  • nauczycielom S.P.Nr 2 za pomoc w gromadzeniu materiałów do strony,
  • dynowskim twórcom za życzliwość i udostępnienie swoich prac,
  • rodzinie i przyjaciołom zmarłych twórców, za pomoc w odszukaniu lub udostępnieniu ich prac,
  • fotografom: p.M.Chomie, p.P.Pyrczowi, p.Ł.Hadamowi, p.W.Toczkowi oraz p.J.Prokopowi za udostępnienie swoich zdjęć,
  • p.M.Krasnopolskiemu - Kronikarzowi Dynowa za udostępnienie archiwalnych zdjęć i materiałów,
  • rodzinie, która wytrzymała ze mną podczas tworzenia tej strony.
                                                                    Autorka strony Ewa Bielec
                                                                    nauczyciel S.P.Nr2 w Dynowie-Bartkówce