Fot.E.Bielec         Rynek dynowski położony był przy dawnych murach, późniejszej skarpie tak, że wszystkie domy od strony wschodniej były położone już na wałach, a pod nimi głęboko w dole było Podwale.

Na Podwale schodziło się z Rynku dwoma uliczkami: od strony południowej ul. Ogińskiego, obecnie zasypaną i zabudowaną oraz od strony północnej ścieżką za apteką.

Sama ulica Podwale w środkowym odcinku biegnie wąskim, sztucznym tarasem utworzonym na około 1/3 wysokości skarpy.Ścieżka za apteką łącząca Rynek z Podwalem

Fot.E.Bielec
Ulica Podwale

Budynki usytuowane przy ul.Podwale, oraz częściowo przy ul. Łaziennej i Sanowej stanowią odrębną architektonicznie enklawę historycznej zabudowy. Występuje tu wprawdzie kilka odmiennych rozwiązań architektonicznych, jednak przeważa typ ubogiego, drewnianego budynku mieszkalnego bardzo prostego zarówno w planie jak i w bryle. O takim kształcie i wielkości domów zadecydowało nie tylko ubóstwo ich właścicieli, ale także same warunki terenowe. Niewielka szerokość terasu wymuszała kalenicowe sytuowanie budynków oraz wciśnięcie ich pomiędzy stromą skarpę a ulicę, co z kolei zmuszało do ograniczenia ich szerokości.

Fot.E.Bielec
Dom wciśnięty w stromą skarpę.

Omawiane budynki występują w kilku wariantach: od bardzo prostego, zestawionego z sieni i izby do tradycyjnego o układzie izba-sień-izba lub komora-sień-izba.
Fot.E.Bielec
Zabytkowa chałupa przy ul.Podwale
Fot.E.Bielec>
Zabytkowa kuźnia przy ul.Podwale