Fot.E.Bielec
Fot.E.Bielec
Figura św.Józefa z dzieciątkiem stojąca przed plebanią.

        Plebania rzymsko-katolicka wzniesiona została w latach 90-tych XIX wieku (około 1851 roku). Jest to budynek piętrowy, z wejściem poprzedzonym otwartym gankiem na filarach podtrzymującym taras na piętrze, zabezpieczony balustradą tralkową.

Fot.E.Bielec
Kwitnąca magnolia w ogrodzie plebanii.

        W otoczeniu plebanii znajdują się następujące pomniki przyrody: 14 lip drobnolistnych o obwodzie pnia 80-140 cm, 2 jesiony o obwodzie pnia 80-130 cm, aleja grabowa oraz lipa o obwodzie pnia 410 cm przy plebanii.