Paweł Kozioł to absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Uzdolniony plastycznie, był scenografem większości szkolnych imprez takich jak Jasełka, występy szkolnego kabaretu itp.
Obecnie jest studentem III roku kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Zajmuje się głównie grafiką.