Orkiestra dęta działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie od 1928 roku. Jej założycielem, a później kapelmistrzem był druh Tadeusz Dymczak, który dyrygował orkiestrą do ostatnich chwil swego życia, nie szczędząc zespołowi sił i zapału. Po jego śmierci w 1973 roku, funkcję kapelmistrza orkiestry powierzono druhowi Stanisławowi Kosturowi, a po jego rezygnacji w 1988r - druhowi Józefowi Jamrozowi. Obecnie orkiestrą dyryguje druh Eugeniusz Toczek.

        W ciągu całego roku kalendarzowego orkiestra dęta bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych, urządzanych koncertach oraz eliminacjach powiatowych, wojewódzich i okręgowych, otrzymując wyróżnienia, pamiątkowe dyplomy i puchary.

Koncert z okazji 140 rocznicy OSP Dynów-3.VII.2005 - fot.E.Bielec
Koncert orkiestry dętej z okazji 140 rocznicy OSP Dynów-3.VII.2005 - fot.E.Bielec"

        Orkiestra koncertowała w wielu miejscowościach: Brzozów, Krosno, Sanok, Kańczuga, Dubiecko.

        W czasie uroczystości kościelnej Bożego Ciała w 1981r, proboszcz parafii wręczył członkom orkiestry list z podpisem Ojca Świętego następujacej treści: Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Członkom Orkiestry Strażackiej z Dynowa w uznaniu dla 50-letniej troski o pomnażanie Chwały Bożej w czasie uroczystości religijnych w Diecezji Przemyskiej.

Do naważniejszych osiągnięć Orkiestry Strażackiej należą:

- I miejsce w powiatowych eliminacjach orkiestr dętych w Sanoku z okazji 1000 - lecia Państwa Polskiego (1966 rok),
- I miejsce na Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych (Sędziszów 1967r i Dukla 1968r),
- wyróżnienie na VII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Polski Południowej w Łańcucie (1977r)
- I miejsce w Gminnym Turnieju Orkiestr Dętych OSP w Dynowie (maj 1989r),
- wyróżnienie podczas V Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP woj. przemyskiego (1990r.)