Kapela ludowa "OD TOŃKA" z Dynowa powstała w 2004 roku na bazie istniejących już na terenie województwa podkarpackiego kapel. Członkowie tych kapel postanowili założyć nowy zespół ludowy, który będzie wykonywał wspólnie często zapominan± już muzykę ludow± całego Podkarpacia na wyższym poziomie wykonawczym, staraj±c się jednak zachowywać jej dotychczasowe brzmienie. Kapela ludowa "OD TOŃKA" z Dynowa z powodzeniem koncertuje na różnorodnych imprezach okoliczno¶ciowych odbywaj±cych się nie tylko na terenie województwa podkarpackiego.

Skład osobowy kapeli:
1.Franciszek Kara¶ - skrzypce prym
2.Jan Turek - skrzypce sekund
3.Antoni Dżuła - klarnet, ¶piew (kierownik kapeli)
4.Kazimierz Prokop - klarnet
5.Andrzej Hałasik - akordeon, ¶piew
6.Monika Sobkowicz - cymbały, ¶piew
7.Janusz Paszko - bas, ¶piew
8.Elżbieta Mazur - solistka


Fot.Z.Tereszczak
Kapela Ludowa "OD TOŃKA" podczas koncertuFot.Z.Tereszczak
Kapela Ludowa "OD TOŃKA" podczas koncertu