Wzmianki o wsi Nozdrzec (pierwotnie Nieczujów) pochodzą z 1436r. Na wysokiej skarpie nad Sanem znajdował się dwór obronny. Pierwotnie była to drewniana fortyfikacja, później murowana, zaopatrzona w baszty. Zarówno posiadłość, jak i zamek należały kolejno do: Kmitów, Rzeszowskich, Tarnowskich, Wapowskich, Szprot-Duninów, Wolskich, Bukowskich i Preków.


Pocztówka z 1912r -ze zbiorów E.Bielec
Pocztówka z 1912r -ze zbiorów E.Bielec

Z rąk Preków Nozdrzec przeszedł w ręce Skrzyńskich. W 1843r na miejscu poprzedniej fortyfikacji, został wzniesiony pałac dla Ludwika Skrzyńskiego, projektowany przez Aleksandra Fredrę.
W czasie I wojny światowej pałac uległ częściowemu zniszczeniu. W latach dwudziestych został częściowo przebudowany.

    Przed II wojną światową istniał tu oddział konny Przysposobienia Wojskowego. W latach 1939 - 41 w pałacu stacjonowała duża jednostka Grenzschutzu, a w latach 1945 - 47 służył on jako schronienie dla uciekinierów przed bandami UPA, a później znajdowały się tu magazyny.


Pałac w Nozdrzcu - fot.E.Bielec
Współczesny widok pałacu - fot.E.Bielec

    Po przejęciu przez Krośnieńskie Huty Szkła, pałac został odrestaurowany i obecnie pełni funkcję hotelu, ośrodka szkoleniowego oraz wynajmowany jest na różne uroczystości i bankiety.

    Pałac otacza park krajobrazowy, bardzo jednak zniszczony w okresie wojennym.