Dynowskie kapliczki i krzyże


.

Kapliczka z figurą Matki Bożej Katyńskiej
znajdująca się na dynowskim dziale zwanym Wuśki
obok Krzyża Pomnika Ofiar Katynia.
Wykonał ją na zamówienie p.Zygmunta Chudzikiewicza
miejscowy rzeźbiarz Bogusław Kędzierski.