Młyn znajdujący się przy ul.Grunwaldzkiej 37 został wybudowany przez Stanisława Trzecieskiego, który w końcu XIX i w początkach XX wieku rozwinął w Dynowie szeroką działalność gospodarczą. Wykształcony we Wrocławiu na studiach rolniczych, odziedziczywszy po ojcu Zygmuncie znaczną posiadłość, wybudował w Dynowie młyn, cegielnię, dachówkarnię (wyrabiano tam między innymi dachówki z herbem "Strzemię" Trzecieskich) i zakłady ceramiczne. Były to Zakłady Przemysłowe "Leonia" (nazwane od imienia żony Stefana Trzecieskiego).
Obecnie z funkcjonujących wówczas zakładów zachował się jedynie budynek młyna wzniesiony w ostatnich latach XIX wieku. Młyn ten był następnie własnością Leopolda Wolańskiego oraz rodziny Nogów. Funkcjonował do lat 60-tych XX wieku.
Obecnie po przeprowadzonym remoncie i adaptacji do nowych funkcji działa tu myjnia, warsztaty samochodowe oraz inne punkty usługowe.

Fot.E.Bielec

Budynek pomimo przekształceń zachował bryłę i elewację charakterystyczną dla tego typu obiektów.