TRADYCJE I WIERZENIA       OBRZĘDY I ZWYCZAJE       ZESPOŁY ARTYSTYCZNE       TWÓRCY   


         Dynów jest miasteczkiem wielokulturowym. W przeszłości współistniały tu obok siebie cztery kultury: polska, żydowska, ormiańska i ukraińska.

        Kultura i tradycja tworzona na przestrzeni wieków pod wpływem elementów ruskich i niemieckich z licznymi obrzędami, obyczajami oraz wierzeniami ciągle obecna jest w życiu mieszkańców dynowszczyzny.

        Malowniczy krajobraz pogórza dynowskiego sprzyja różnorodnej twórczości ludzi wrażliwych na piękno, realizujących tu swoje artystyczne marzenia.