Jan Krupa to uzdolniony, a jednocześnie niezwykle skromny twórca amator. Urodził się w 1956 roku. Mieszka na pograniczu Wary i Nozdrzca, malowniczych miejscowości Pogórza Dynowskiego. Od kilkunastu lat maluje temperą na deskach jodłowych ukraińskie ikony. Wcześniej tworzył je używając prasowanej słomy, co wymagało niezwykłej precyzji i cierpliwości. Pana Jana fascynuje gotyk, co uwidacznia ikona "Ukrzyżowanie".
        Pan Jan Krupa to nie tylko malarz ikon, ale także cymbalista, członek znanej kapeli ludowej "Ostrzewianie" z Nozdrzca.