Pomysł powstania i eksploatacji przeworskiej kolei zrodził się w okresie cesarstwa austrowęgierskiego i łączył się ściśle z budową cukrowni "Przeworsk" przez księcia Lubomirskiego. Głównym celem funkcjonowania kolei było dostarczanie buraków do cukrowni oraz przewóz płodów rolnych, drewna, żwiru i kamieni z ówczesnego powiatu brzozowskiego.
W 1894 roku właściciele ziemscy: hrabiowie Scypior z Łopuszki Wielkiej i Skrzyński z Bachórza, zapoczątkowali starania o rozpoczęcie budowy kolei, a ostateczne prace ruszyły w 1900 roku.
Całkowite oddanie do użytku i oficjalne otwarcie linii kolejowej liczącej 46 km oraz budynków z parowozownią zwrotną w Dynowie nastąpiło w 1904 roku. Było to prawdziwe okno na świat Dynowa i znaczny postęp komunikacyjny. Podróż do Przeworska trwała około dwóch godzin, a według rozkładu przejazdu kolejki, przysłowiowo "regulowano zegarki". Dynowianie byli bardzo dumni ze swojej kolejki. Poprawiła się też znacznie koniunktura handlowa Dynowa i okolic.

Fot.E.Bielec
Dynów. Dworzec kolejowy.

        Zespół stacji kolejowej w Dynowie składa się z budynku dworca (1887r), budynku dawnego zarządu kolei wąskotorowej (1887 rok - becnie budynek mieszkalny), magazynu, zieleni zachowanej w obrębie stacji (szpaler lip), urządzeń technicznych oraz współcześnie wybudowanej lokomotywowni.
Przylegający od południa parterowy budynek mieszczący poczekalnię posiada od strony torów podcień wsparty na trzech ozdobnych, drewnianych słupach.


        Budynki dworcowe wzniesione zostały w oparciu o austriackie katalogi typowych projektów budowli wznoszonych dla potrzeb linii kolejowych.
        W 1991 roku Przeworska Kolej Dojazdowa została wpisana do rejestru zabytków województwa przemyskiego.

Fot.E.Bielec
Dynowska "ciuchcia"powstała w 1904 roku, a więc ma już ponad 100 lat.


Turyści mogą korzystać z atrakcyjnych przejazdów specjalnym pociągiem turystycznym "Mały Pogórzanin" na trasie Przeworsk - Dynów przez Kańczugę i Jawornik Polski. Linia kolei przebiega piękną doliną rzeki Mleczki oraz Pogórza Dynowskiego do malowniczej doliny Sanu. Trasa ta została oddana do użytku w 1905 roku i liczy 46 km długości.

Fot.E.Bielec
Mały Pogórzanin.


Ziemia przeworska z Pogórzem Dynowskim połączona jest jedynym w Polsce i jednym z najdłuższych w Europie tunelem kolejki wąskotorowej o długości 602 m, znajdującym się pod 30 metrową warstwą ziemi. Tunel ten znajduje się w miejscowości Szklary.