Dynowskie kapliczki i krzyże


.

Słupowa kapliczka Matki Bożej, zwieńczona krzyżem.
Znajduje się przy ul. ks.Ożoga, w polach,
po północnej stronie drogi, pod kasztanowcem.
Wybudowana około I ćwierci XX wieku,
przekształcona w latach 90-tych XX wieku.