Dynowskie kapliczki i krzyże


.

Słupowa kamienna kapliczka z początku XX wieku
obok domu nr 81 - ul. Bartkówka.
Usytuowana przy drodze, w otoczeniu lip.
Na wysokim czterostopniowym, schodkowym postumencie
znajduje się jednokondygnacyjny graniastosłup
o fazowanych narożach, zamknięty gzymsem o prostokątnym
profilu. Od frontu konchowa wnęka zamknięta
przeszklonymi drzwiczkami z figurą Matki Boskiej.
Na kalenicy daszku metalowy krzyż.