DYNOWSKI KOŚCIÓŁ W STAREJ FOTOGRAFII   

Pocztówka z 1913r
- ze zbiorów E.Bielec
Kościół w Dynowie ok.1960r.
Zdjęcie ze zbiorów M.Krasnopolskiego
Grota
Fot. ze zbiorów E.Bielec
Ołtarz główny.
Fot. ze zbiorów E.Bielec
Figura Matki Bożej.
Fot. ze zbiorów E.Bielec