Panorama Igiozy zimą - fot.W.Bielec
Panorama Igiozy zimą - fot.W.Bielec

        Igioza to dzielnica Dynowa położona w górnej części Przedmieścia Dynowskiego.
Tereny te hrabia Parys nabył od rodziny Trzecieskich w 1789 roku. Pod koniec XVIII wieku powstał tu folwark i dworek z niewielkim parkiem, któremu ówczesny właściciel nadał nazwę Igioza. Pochodzi ona od pierwszych liter imion właściciela - hrabiego Parysa Prawdziwca: Ignacy, Grzegorz, Izydor, Onufry, Zygmunt, Adam.
Do lat 90-tych XX wieku na terenie dawnego zespołu dworskiego Igioza istniały trzy obiekty: osiemnastowieczny dwór, oraz XIX-wieczne spichlerz i stodoła. Zostały one rozebrane ze względu na ich zły stan techniczny.