Kapela ludowa MŁODA HARTA działa przy ZS nr 2 w Harcie.

Założycielem i kierownikiem muzycznym zespołu jest p. Andrzej Sowa.

        Pierwsze spotkanie inauguracyjne kapeli odbyło się w grudniu 2004 roku, a już w lutym 2005 roku, po 6 tygodniach pracy nad repertuarem, zespół zadebiutował w czasie "Zapustowego spotkania", w ramach prezentacji dorobku artystycznego szkoły.

Występ zespołu podczas XXXIX Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego.

        Repertuar kapeli "Młoda Harta" to kontynuacja melodii i pieśni znakomitej kapeli ludowej Sowów z Piątkowej.

        Poziom artstyczny, jaki prezentuje kapela sprawił, że po 6 miesiącach pracy nad repertuarem zespół zdobył liczne nagrody i wyróżnienia:

- III miejsce podczas "Wojewódzkiego Konkursu Kapel Ludowych" w Błażowej (15.05.2005);

- I nagroda w konkursie "Duży Mały" w kategorii kapel ludowych podczas Ogólnopolskiego festiwalu kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych w Kazimierzu Dolnym (26.06.2005);

- I miejsce w X Ogólnopolskim Festiwalu "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych" w Bukowsku (3.07.2005).