DZIELNICE       LEGENDY    


        Z historią i tradycją miasta związane są nazwy jego dzielnic. Dynów chociaż jest tylko sześciotysięcznym miastem, posiada ich aż 19 - naście.

   BAJORO
   BARTKÓWKA
   BŁONIE
   BROWAR
   GRYNA
   IGIOZA
   KAROLÓWKA
   KRZYWDY
   LUTROWNIA
   PODPROBOSTWO
   PODWAŁ
   PRZEDMIEŚCIE
   SIÓDMÓWKA
   ZABRAMA
   ZAMCZYSKO
   ZAMOST
   ZARZEKI
   WUŚKI
   ŻURAWIEC
POWIĘKSZ

Wprawdzie dzielnice te są nazwami zwyczajowymi związanymi z historią lub legendami dynowskimi, ale używane są do dnia dzisiejszego.