ZDJĘCIA Z DAWNYCH LAT   

Fot.E.Bielec         Historia budynku sięga 1901roku.
        W 1902 r dzięki zabiegom ówczesnego kierownika szkoły Władysława Biegi, (znanego miejscowego działacza społecznego, członka towarzystw kulturalnych), został wybudowany obok kościoła okazały budynek szkolny o ośmiu izbach lekcyjnych.
        W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, szkole przyznano status Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej.
        W latach 1914 - 1918 oraz z początkiem września 1939r szkoła była zamieniona na szpital, a po zajęciu miasta przez niemieckie jednostki wojskowe, służyła jako kwatera dla Wehrmachtu.
Spowodowało to poważne zniszczenia, toteż po wojnie szkoła wymagała generalnego remontu. Dzięki staraniom nowego kierownika szkoły - p.Moniki Wojnarówny (1925-1939) szkoła została odremontowana.
        Ponowne otwarcie szkoły nastąpiło na przedwiośniu 1940r. W pierwszych latach PRL szkoła przyjęła nazwę Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie.

        W sierpniu 1974r został oddany do użytku nowy, trzypiętrowy budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej. W 1977r Gminny Dyrektor Szkoły podjął decyzję o likwidacji "czerwonej szkoły".

        Po wielu ocenach znawców sztuki i konserwatora zabytków, "czerwona szkoła" została uznana za budowlę neogotycką i w 1995 roku wpisana do rejestru zabytków pod poz. A - 795.

        Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, budynek ponownie został oddany do użytku. Od 11 maja 1999 roku mieści się tutaj Urząd Gminy Dynów.

Fot.E.Bielec