Zespół chóralny AKORD powstał w 1981 roku. Działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie i jest prowadzony przez p.Andrzeja Kędzierskiego.

Pierwszy koncert chóru odbył się 15 września 1981 z okazji poświęcenia sztandaru dla miejscowego NSZZ "Solidarność".
Po tym udanym występie chór przystąpił do bardzo intensywnej pracy. Razem z zespołem teatralnym przygotował widowisko "Betlejem polskie" Lucjana Rydla (był wykonawcą partii aniołów, pasterzy, królów i innych postaci historycznych, a także pastorałek i starych przepięknych polskich kolęd), montaż "Myśląc o Ojczyźnie" z którym uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Scenicznych OSP oraz spektakl "Misterium Męki Pańskiej", którego premiera odbyła się 15 kwietnia 1984 roku.


Koncert w kościele p.w.św.Wawrzyńca.

W 1985 roku chór brał udział w X Festiwalu polskiej Pieśni Chóralnej, dochodząc do szczebla ogólnopolskiego.
        Chór uczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach kulturalnych Dynowa i województwa. Organizuje wieczory kolęd, pieśni popularnych, towarzyskie biesiady, spotkania z piosenką.
W swoim repertuarze chór AKORD ma pieśni patriotyczne, religijne, popularne i okazjonalne.