Bogusław Kędzierski to utalentowany dynowski artysta rzeźbiarz.
Urodził się w Dynowie w 1949 roku. Tutaj ukończył Szkołę Zawodową o profilu mechanicznym. Jednak nowy zawód nie pociagał go. Jego pasją była rzeźba. Postanowił więc podjąć naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im.Antoniego Kenara w Zakopanem. Był uczniem znakomitego artysty i pedagoga elitarnej zakopiańskiej szkoły - profesora Antoniego Rząsy, (który wielokrotnie z atencją i uznaniem wyrażał się o talencie i mobilności twórczej Bogusława Kędzierskiego) oraz takich artystów rzeźbiarzy jak Antoni Kenar czy Władysław Hasior.
Liceum ukończył w 1972 roku ze znacznym rozgłosem i renomą, uzyskując dyplom technika sztuk plastycznych o specjalności rzeżba.

        Bogusław Kędzierski tworzy w drewnie, kamieniu, betonie i metalu. Jego liczne prace wzbogaciły zbiory muzealne Rzeszowa, Jasła, Brzozowa oraz wiele prywatnych galerii w kraju i zagranicą np. w Japonii, USA, Australi oraz Watykanie.

W jego pracach przewija się zarówno nurt sakralny:
Fot.P.Pyrcz
Chrystus w Ogrójcu
Fot.B.Kędzierski
Ostatnia wieczerza
Fot.F.Węgrzyn
Chrystus pojmany
Fot.B.Kędzierski
Chrystus frasobliwy
Fot.B.Kędzierski
Kapliczka
Fot.B.Kędzierski
Fot.B.Kędzierski
Matka Boska
Fot.P.Pyrcz
Odkupiciel

        jak i świecki:

Fot.P.Pyrcz
Panorama Dynowa

Fot.P.Pyrcz
Macierzyństwo
Fot.P.Pyrcz
Korek
Fot.B.Kędzierski
Dwa oblicza


        Rzeźby Kędzierskiego można zobaczyć również w kościołach (Dynów, Nowa Huta, Nowa Sarzyna, Dydnia, Częstochowa, Jadachy k.Tarnobrzega, Łubno) oraz w świątyniach Belgii i Francji.
Artysta jest autorem pomników: Poległym w Krzywczy, Walk Chłopskich w Dydni oraz w Harcie.

Do najcenniejszych wyróżnień artysty należą:
- druga nagroda za rzeźbę M.Kolbego zdobyta na Ogólnopolskiej Wystawie w Zduńskiej Woli,
- udział w prezentacji polskiej sztuki w Goeteborgu (Szwecja),
- nagroda w dziedzinie "kultura" za 2002 rok - "za godne wypełnianie funkcji ambasadora sztuki, oddanie sprawom regionu, działalność o zachowanie jego kulturowego dziedzictwa i dorobku oraz krzewienie tradycji związanych z Dynowszczyzną, jak również za całokształt twórczości - wykonane dzieła, ukazujące piękno tej ziemi, a które są własnością wielu galerii oraz osób prywatnych w Polsce i na całym świecie,
- nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego wręczona podczas centralnych uroczystości z okazji Dnia Działacza Kultury (Rzeszów, 29.06.2004r).

Artysta realizuje credo swojego mistrza Antoniego Kenara:
"Myśleć to więcej niż wiedzieć. To jest przeżyć, czuć, rozumieć, tworzyć - to myślenie nie będzie wam sprawiało przykrości, będzie was pasjonowało".

Fot.P.Pyrcz
Świecznik z motylem
Fot.B.Kędzierski
Fragment Golgoty
Fot.B.Kędzierski
Żagiel
Fot.B.Kędzierski
Ich dwoje


Wystawy jego prac zarówno indywidualnych jak i zbiorowych cieszą się dużym powodzeniem. Stała ekspozycja rzeźb artysty znajduje się w przydomowej "Galerii Pniak".
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej artysty www.pniak.k9.pl