MAPA STRONY       BIBLIOGRAFIA       PODZIĘKOWANIA   
    Podczas tworzenia strony wykorzystane zostały informacje zawarte w następujących źródłach:
  • Studium wartości kulturowych miasta Dynowa - zespół autorski - kierownik zespołu: Adam Sapeta
  • Dynów. Studia z dziejów miasta. Praca zbiorowa pod redakcją B.Jaśkiewicza i A.Meissnera
  • Ziemia Przemyska. Tadeusz Budziński
  • Monografia Dynowa. Opracowana przez Obóz Ludoznawczy zorganizowany przez KOS-SWOKT w Rzeszowie
  • Dynowinka - Miesięcznik Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
  • Z dziejów społeczności żydowskiej Dynowa. Wacław Wierzbieniec. Rzeszów-Dynów 2003.