Budynek obecnego Banku Spółdzielczego usytuowany przy ul.Mickiewicza 3-5 wybudowany został w latach 1908 - 1914 jako siedziba Towarzystwa Zaliczkowego. Powstało ono w Dynowie w 1891 roku z inicjatywy miejscowej inteligencji oraz ziemiaństwa. W działalność Towarzystwa bardzo silnie zaangażowani byli: Stefan Trzecieski, właściciel nieruchomości i dyrektor Towarzystwa - Julian Schaitter, nauczyciel szkoły powszechnej - Władysław Biega, proboszcz dynowskiej parafii - ks.Gabriel Sałustowicz, właściciel ziemski - Zdzisław Skrzyński, burmistrz miasteczka - Andrzej Wolański i inni.
W maju 1908 roku przystąpiono do wznoszenia obiektu. Przy budowie pracowali dwaj znani dynowscy murarze: Bronisław Kędzierski i Feliks Niedzielski. Przed wybuchem I wojny światowej obiekt oddano do użytku.
W 1943 roku Towarzystwo przekształciło się w Bank Spółdzielczy.

Fot.E.Bielec
Stan obecny budynku Banku Spółdzielczego.