Kapela ludowa BACHÓRZANIE powstała w 1959 roku w Bachórzu, niewielkiej, lecz bardzo malowniczej miejscowości na północnym brzegu Sanu, przy trasie Przemyśl - Dynów, na Podkarpaciu.
Kapelę założyli bracia Józef i Stanisław Murasowie. Zrzesza ona autentycznych muzyków ludowych, dla których rodzimy folklor jest życiową pasją.
Do 1944 roku kapela działała pod patronatem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bachórzu, a obecnie przy Urzędzie Gminy w Dynowie.
Kierownikiem organizacyjnym zespołu od 1969 roku jest pan Mieczysław Janowski.
        Kapela ludowa kultywuje rodzimy folklor muzyczny Bachórza i okolicznych wsi: Harty, Piątkowej, Hyżnego, Szklar i Laskówki. Wykonywane przez nią utwory charakteryzują się żywiołowością tempa oraz łatwo wpadają w ucho. W swoim repertuarze kapela posiada szybkie polki, skoczne oberki, walczyki, sztajerki i tramelki.
Dzięki działalności muzycznej zespołu, ocalały od zapomnienia piękne, stare melodie ludowe, pozostające w pamięci jedynie najstarszych mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Zasługą kapeli jest to, że wiele z nich zostało utrwalonych na taśmach Polskiego Radia w Rzeszowie, Warszawie oraz Lublinie.

Występ podczas I Dynowskich Dożynek na Zasaniu - fot.P.Pyrcz
Występ podczas I Dynowskich Dożynek na Zasaniu - fot.P.Pyrcz

        Od lat 60-tych do połowy 80-tych kapela corocznie brała udział w Centralnych Dożynkach organizowanych początkowo w Warszawie, a później w Opolu, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Legnicy, Olsztynie i Płocku.

Wielokrotnie zespół reprezentował Pogórze Dynowskie biorąc udział w licznych konkursach i koncertach:
- trykrotny udział w Spotkaniach Rodzin Muzykujących we Wrocławiu,
- trzykrotny udział w Regionalnym Spotkaniu Kapel Ludowych w Błażowej,
- coroczny udział w Dniach Folkloru Pogórza Dynowskiego,
- występ z okazji Dożynek Diecezji Przemyskiej (Dynów 1999) oraz Ogólnopolskich Dożynek (Częstochowa 2001),
- udział w Festiwalu Europejskich Zespołów Ludowych (Częstochowa 2001),
- koncert z okazji I i II Dni Dobrosąsiedztwa Ukraina - Polska (Wołosate 2002, Ustrzyki Górne 2003),
- występ w ramach Festiwalu kapel Jasielskie Okółki (Jasło 2002),
- koncert w ramach XII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (Rzeszów 2002),
- występ w ramach łemkowskiego święta Rusala - Jana (Zyndranowa 2002),

Liczące się osiągnięcia zespołu to:
- udział w Ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Artystycznych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Poznaniu, Olsztynie i Rzeszowie - I i II miejsca,
- "Srebrna Baszta" na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym - 1977rok,
- coroczny udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel, Solistów i Zespołów Śpiewaczych - I i II miejsca,
- udział w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (1985 - I miejsce, 1988, 1997 - II miejsca, 1993, 2000 - wyróżnienia).

Kapela koncertowała również poza granicami kraju m.in. w byłym ZSRR, NRD i Australii oraz w Niemczech w ramach Tanz Folk Fest (Rudolstadt 2002),

Kapela wielokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia władz powiatowych i wojewódzich. 27 czerwca 2003r zdobyła nagrodę Zarządu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego za szczególne osiagnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

        Folklor prezentowany przez kapelę cieszy się dużą popularnością zarówno w środowisku lokalnym jak i poza nim. Zespół jest zawsze serdecznie przyjmowany i gorąco oklaskiwany przez muzyków i znawców kultury ludowej.